.

"Together we are stronger"

We are a foundation and social enterprise. We work with all our efforts to end energy poverty with clean and efficient solutions. Your contribution will enable us to reach thousands of people in East Africa with climate-smart energy solutions, helping both the fight against poverty and speed up the energy transformation to clean energy.

For pay slips, Corporate Donations and Gift Certificates click here.


Vi är en förening och ett socialt företag. Vi arbetar för att utrota energifattigdom med öka användandet av rena och effektiva energilösningar. Med ert stöd kan vi nå många fler hushåll med barn i östra Afrika med klimatsmarta energilösningar. En ren energilösning hjälper till att både bekämpa energifattigdom och ökar samtidigt takten på energiomvandlingen till rena och hållbara energilösningar.

För inbetalningsavier och gåvecertifikat klicka här.

 

 (If you have any questions please contact fernanda@givewatts.org)  


Powered by DonateMate