Julkampanj 2021 
Klimatkompensera 
med GIVEWATTS 
2021-12-26T00:00:00+0000

Donera nu

Nu finns ett enkelt sätt att klimatkompensera dina utsläpp, samtidigt som många familjer i Östafrika får ett bättre liv

GIVEWATTS bekämpar Afrikas energibrist

Idag handlar de två viktigaste frågorna i världen om att reducera klimatutsläppen och att fler familjer får leva ett värdigt liv utanför fattigdomen. Över hälften av hushållen i Östafrika, där GIVEWATTS arbetar, saknar el. Våra enkla och rena energilösningar har gjort att över en kvarts miljon människor har fått renare energi, bättre hälsa, mer tid till utbildning och mer pengar över till mat. Våra lösningar, solenergilampor och effektiva spisar, bidrar även till att nå fler av de globala hållbarhetsmålen, Sustainable Development Goals (SDG). Se vårt bidrag till att nå målen längre ner

Donera nu

Klimatkompensera dina utsläpp

Alla bidrag hjälper till att reducera klimatutsläppen. 

Effekten av att donera 500 kronor är att jordklotet spar 6 ton CO2-utsläpp.

1. En genomsnittsbil i Sverige ger CO2-utsläpp om 1,5 ton per år. 
- Du klimatkompenserar alltså för fyra bilar 
- Samtidigt får 3 skolbarn 32 procent mer tid att studera
- Och familjen minskar kostnader för fotogen och får pengar över till mat

2. Köttkonsumtion i Sverige ger i snitt ett CO2-utsläpp om 0,8 ton per år. 
- Du klimatkompenserar din köttförbrukning i 7,5 år
- Samtidigt får mamman i familjen 2 timmar över till annat per dag 
- Barnen får bättre hälsa genom att inte andas in rök från fotogen 
- Och familjen får pengar över till mat
Kwale – vårt fokusområde för år 2022
 Vårt mål för 2022 är att hjälpa 1 000 familjer i Kwale.

Kwale har 870 000 invånare och har drabbats hårt av covid-19 på grund av utebliven turism.

År 2015 var fattigdomsnivån (de som lever på mindre än 1,9 USD per dag)     50 procent. Under pandemin har den ökat till ofattbara 70 procent! 


GIVEWATTS bidrag till att nå de globala hållbarhetsmålen så långt. 

Våra energilösningar får snabbt positiva effekter på klimatet 
och familjernas liv. 

Fram till idag har lösningarna bidraget till att:

Utsläpp av 260 000 ton koldioxid har hindrats 

(SDG 13 – bekämpa klimatförändringar)

Hushållen har reducerat kostnaderna med över 1 500 kronor per år i snitt

(SDG 1 – ingen fattigdom)

Över 100 000 skolbarn har fått 32 procent mer tid att göra läxan 

(SDG 4 – god utbildning)

Över 17 000 kvinnor och tjejer har sparat 2–3 timmar per dag genom att slippa samla ved 

(SDG 5 – jämlikhet)

Lika många hushåll har fått bättre hälsa på grund av bättre inomhusluft 

(SDG 3 – god hälsa och välmående)

Så här fungerar donationen

1. Donerade pengar används för att starta distibution av produkter i nya områden via lokala skolor.


2. Familjen köper en solenergilampa eller en spis på kredit. 

3. Familjen betalar tillbaka beloppet oftast inom 4–5 månader, med sparade pengar från reducerade energikostnader, och får snabbt pengar över till mat och mediciner.

Det här är hjälp till självhjälp - et värdigt och väl fungerande upplägg som uppskattas av familjerna det berör. Det ger familjerna möjligheter som skapar en väg ut ur fattigdom. Konceptet är också ett sätt att elektrifiera landsbygden på platser som är svåra att nå med elnät från centrala kraftverk.

Lyssna på vad Jesper Hörnberg, en av grunderna, berättar om verksamheten. 

En ljusare och renare framtid  

Vi behöver ditt stöd för att kunna hjälpa familjer till ett bättre liv genom smarta och rena energilösningar. Vi och de familjerna som berörs blir oerhört tacksamma om du vill bidra.