GIVEWATTS inleder samarbete med E.ON i Sverige

GIVEWATTS inleder samarbete med E.ON i Sverige

GIVEWATTS hjälper hushåll i Östafrika att gå från ett beroende av fotogen och ved till att använda moderna och effektiva energilösningar. Nu utvecklar GIVEWATTS klimatkompensation ihop med E.ON i Sverige som ett alternativt sätt att finansiera tillväxten.

Redan 2010 började grundarna Jesper Hörnberg och Petter Claesson fundera över varför 600 miljoner hushåll söder om Sahara fortfarande saknade tillgång till elektricitet. De bestämde sig för att göra någonting åt saken och startade GIVEWATTS.

- Afrika växer snabbt och behovet av energi växer i takt med befolkningen och ekonomin. Eftersom en stor del av befolkningen förlitar sig på omoderna energilösningar som fotogenlampor och matlagning över öppen eld, så innebär den energianvändningen relativt sett stora utsläpp av växthusgaser. En energieffektiv spis eller en solenergilampa som vi distribuerar minskar utsläppen, även om det är andra saker som hushållen värderar. Som att matlagningen effektiviseras, avskogningen minskar, unga får en ordentlig lampa att läsa vid för att bättre klara skolan och framförallt, att hushållen sparar in 1 300 kronor om året i bränslekostnader för varje spis och 1 000 krona lampa, < tvarje lampa t16>säger Jesper Hörnberg pour GIVEWATTS.

GIVEWATTS har som mål att få hushåll att välja en mer effektiv energilösning och förbättra sina framtidsmöjligheter. Hittills har snart 40 000 familjer gjort detta val.

- Vi riktar oss till hushåll på landsbygden i Kenya och Tanzanie, som med våra lösningar direkt kan få det bättre. En av de stora utmaningarna har varit att hushållen saknar överskott, annat fade eftersom de pengar pengar på fotogen. Så vi har fått utveckla en hanterbar avbetalningsplan för att klara övergången till en mer resurseffektiv lösning, förklarar Jesper Hörnberg vidare.

- Vi fick frågan under uppstarten om vi kunde se oss själva stå med portföljen i en hydda på landsbygden i Kenya och sälja. Det var en inspirerande tanke, men att sätta sig in i hushållens behov är grunden till att lyckas med det vi gör. Idag sker distributionsarbetet av lokalt anställda vilka har betydligt bättre förståelse för utmaningarna än vi hade, säger Petter Claesson.

En stor del av finansieringen för att nå ut i till dessa avlägsna och marginaliserade områden har kommit från energibranschen. För att kunna ta nästa steg utvecklar GIVEWATTS en klimatkompensationslösning ihop med en viktig partner, E.ON i Sverige.

- Samarbetet med E.ON i Sverige är mycket välkommet och vi ser fram emot att ytterligare öka insatsen för att minska miljöpåverkan och öka välståndet för fler familjer, fortsätter Petter Claesson.

- GIVEWATTS går längre än att minska utsläppen av koldioxid. Genom att addera socio-ekonomiska faktorer blir effekten än större. Unga ges chansen att bli duktigare i skolan, familjer slipper att andas in avgaser från fotogen, effektivare matlagning frigör tid för främst kvinnor och inte minst minskade utgifter för bränsle, det är effekter som skapar basen för ett bättre liv för många. Det gillade vi, fortsätter Per Elfvin, affärsutvecklare på E.ON i Sverige.

GIVEWATTS arbetar idag au Kenya et en Tanzanie jusqu'au mois de juillet 2018 distribue 36 422 solcellslampor et spisar. Vi uppskattar att över 180 000 människor har berörts i positiv bemärkelse av vår verksamhet.

GIVEWATTS delar inte ut lampor och spisar gratis, utan säljer dem till människor med längre avbetalningsplaner och utan förtjänst. Avbetalningen motsvarar den tidigare kostnaden för bränsle under samma tid. På så vis skapas en lokal ekonomi som driver utveckling av samhället på ett sätt som inte gåvor gör.

Crédit photo : Privé pour GIVEWATTS

Contact GIVEWATTS : 
Petter Claesson
petter@givewattsorg

Kontakt E.ON i Sverige :
Par Elfvin
per.elfvin@eon.se

.
Retour au blog